Népességösszeírás: Mikrocenzus 2016

A mikrocenzus egy mintavételes népesség-összeírás, amely két teljes körű tizenkétévenkénti adatfelvétel félidejében követi nyomon a társadalmi folyamatokat. Mikrocenzusra 2016. október 1 – november 8. között kerül sor.