Változhat a közlekedés a 4-es metró környéki buszokon: ezt szeretnék az utasok

Több mint négyezer vélemény érkezett a BKK-hoz a 4-es metróhoz kapcsolódó felszíni járatokkal kapcsolatban. A legnagyobb arányban a 240-es buszjárat kiváltásával, a 178-as autóbusz útvonalának módosításával, illetve a 239-es autóbusz közlekedésével kapcsolatban foglaltak állást.

A cikk a hirdetés után folytatódik Legtöbben a 240-es autóbusz más járatokkal való kiváltását tartották problémásnak, általában a Budaörs–Móricz Zsigmond körtér közötti közvetlen kapcsolat elvesztését sérelmezték.

Jelentős számú észrevétel érkezett a 178-as autóbusz Lánchídra való átterelésével, Deák Ferenc téri végpontjával kapcsolatban. A véleményezők többsége nem támogatja a javaslatot, a járat változatlan formában való, de legalábbis az Erzsébet hídon át történő közlekedését kérik. Főbb indokaik között az Alagút–Lánchíd útvonal torlódásai, a már ott közlekedő két járat jelenléte, az Ág utca környékén lévő középiskolák és a Naphegy felől a Rákóczi úti tengely közvetlen elérhetősége, valamint Krisztinaváros torlódásoktól mentes belvárosi eljutási lehetőségének megtartása szerepelt.

Szintén jelentős számú észrevétel érkezett a 239-es autóbusz megtartása érdekében. Nagyobb részük nem említi, hogy mely szakaszán veszi igénybe a járatot. Azonban akik megnevezik utazásuk célját, azok közül többen közlekednek a Budaörsi út és a belváros között.

A 107-es járat megtartását is többen kérték. Az utasok hiányolják az Újpalota és Zugló felőli közvetlen dél-budai gyorsjáratot, és kérik a 7-es busz sűrítését arra az esetre, ha a járat nem közlekedne a jövőben.
A 233-as autóbusz megszüntetésével kapcsolatban is érkeztek tiltakozást kifejező vélemények, jellemzően a Budafoki úti kis forgalmú megállók belvárosi kapcsolata miatt.

A 8-as autóbusz esetében többen nemtetszésüket fejezték ki a járat tervezett csuklósítása, valamint meghosszabbítása miatt; előbbinél a hegyi szakasz forgalomtechnikai adottságai, míg utóbbi esetben a hosszú vonal nagyobb zavarérzékenysége miatt.

A 133-as autóbusz esetében a legtöbb visszajelzés a járat megállítási rendjével kapcsolatban érkezett. Az utasok azt kérik, hogy a járat továbbra is álljon meg a Kelenföldi Erőműnél.

Az utasok véleménye megoszlik a 253-as járat megszüntetését illetően. A véleményezők körülbelül 60 százaléka támogatja, míg 40 százaléka ellenzi a tervezett változást.
A 252-es autóbusz megszüntetésével kapcsolatban is érkeztek ellenző hozzászólások, elsősorban az Őrmező–Újbuda kapcsolat ritkulása miatt. A javaslat ebben az esetben is megosztó: a véleményezők körülbelül kétharmada támogatja, míg egyharmaduk ellenzi a terveket.•

Az újpalotai gyorsjáratok egyike érintse a Cinkotai út vagy a Miskolci
utca/Csömöri út csomópont egyikét – kérték többen is.

Az 53-as autóbusz útvonalának módosítását a véleményezők többsége nem támogatta, legtöbbjük a járat Ugron Gábor utcán történő közlekedése ellen szólalt fel.
A véleményezők a több hasonló – de nem azonos – útvonalon közlekedő járat esetében problémásnak tartották az eltérő jelzés hiányát, illetve a könnyebb tájékozódás érdekében kérték az eltérő számozás bevezetését.

Szerző: VG OnlineOriginal Article