Az ombudsman a gyógyszertári ügyelet törvényességéről

Az ombudsman a gyógyszertárakat ügyeleti szolgálatra kötelező szabályozás felülvizsgálatáért: Miniszteri rendelet helyett törvényi szinten, világos tartalommal kell rögzíteni a gyógyszertárak ügyeleti, készenléti kötelezettségét, és azokat a szempontokat, amelyeket a kötelezésre felhatalmazott szervnek figyelembe kell vennie – emelte ki jelentésében az alapvető jogok biztosa. Székely László ombudsman a szaktárcától az ügyeleti és a készenléti szolgálat ellentételezése szabályozásának teljes körű felülvizsgálatát kérte.